Pay & Play Ordensregler

Ordensregler

Anvisninger fra banekontrol skal altid følges.

Banekontrollen er berettiget til at sammensætte hold og spilleform, så spillet på banne afvikles bedst muligt.  

Såfremt anvisninger ikke følges kan banekontrollen bortvise spillere fra banen, uden erstatning for evt. greenfee.  

4-bolde har fortrinsret på banen.  

Banepersonalet har altid fortrinsret på banen, afvent tegn fra banepersonalet før du slår dit slag. Husk – banepersonalet arbejder for din skyld med vedligeholdelse og nyanlægning af banerne.      

 

Regler vedr. spil     

Max. 4 spillere pr. hold.

Spil rationelt, vær klar til at slå når det bliver din tur.  

Spillere der er længst fra green slår først.  

Hurtigere hold skal lukkes igennem (gør tegn og træd til side).  

Leder man efter sin bold, skal man lukke ventende hold igennem.  

Pas på spil på andre baner.  

Pas på andre spillere.  

At blive ramt af en golfbold kan være livsfarligt !  

Er der fare for at din bold er væk eller uden for de hvide pæle (out of bounds) skal du slå en ny bold (regelbog under "ny og provisorisk bold").  

Vis hensyn til andre spillere.  

Læg opslået tørv på plads  

Riv efter dig i bunkerne.  

Al færdsel på banerne sker på eget ansvar.      

 

Af hensyn til spillets flow    

Bruger du mere end 8 slag på et hul, skal du samle bolden op, notere 10 slag på scorekortet og gå videre til næste hul !