Lokale regler

Pælemarkeringer
Gule pæle: Vandhazarder
Røde pæle: Parallelle vandhazarder
Hvide pæle: Out of bounds
Blå pæle: Areal under reparation Blå pæle/sort top: Areal under reparation med spilleforbud

  1. Beskyttelse af træer markeret med støttepæl. Der skal tages lempelse uden straf fra træer markeret med støttepæl. (Regel 24-2.)
  2. Sten i bunkers. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. (Regel 24-1).
  3. Bold på green flyttet uforsætligt
    Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller markeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærke skal genplaceres som foreskrevet i reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. (se vejledning)

Straf for overtrædelse af ovenstående lokale regler:
Hulspil – tabt hul. Slagspil – 2 straffeslag.

Afstandsmålere. (Regel 14-3)
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Straf for overtrædelse af Regel 14-3:
Hulspil – Tabt hul, Slagspil – 2 straffeslag.

For efterfølgende overtrædelse – Diskvalifikation.
I det tilfælde at overtrædelsen sker imellem to huller, tildeles straffen på det næste hul.

Generelle informationer
Gule, røde, og blå pæle/blå pæle med sort top, er flytbare forhindringer. Afstandsmarkeringer på banen er mål til forkant green. Længde på huller er målt fra teested til midt green. På veje og stier med kunstig overfladebelægning, er der lempelse uden straf. Forventet max. spilletid 4 t. & 20 min.